Každý měsíc zde budou pro Vás aktualizace horoskopů na nadcházející období.

Jak se horoskop sestavuje?

Na každé znamení si vyložím tarotové karty a díky nim získám odpověď, co Vám přinese nadcházející měsíc a jak se Vám bude dařit.

Jaké jsou druhy horoskopů?
Horoskopy můžeme dělit dle doby na kterou vykládáme: denní, týdenní, měsíční, roční atd…?
Dále také dle toho na co se zaměřují: všeobecný, zdravotní, finanční, partnerský apod.?
Zde naleznete horoskop pro jednotlivá znamení, všeobecně zaměřený na období jednoho měsíce. Pokud byste měli zájem o jakýkoliv další horoskop, napište na email: karty-kartouskova@seznam.cz a domluvíme se na jeho vypracování.Horoskop na Prosinec 2023


Kozoroh: Moji milí v měsíci prosinci k Vám přichází naděje, sláva, úspěch. Budete mít štěstí ve všem. Projevíte svou moudrost. Ukazuje se konec utrpení a neúspěchu. Přijde šťastný osud. Vše dopadne dobře ve Váš prospěch. Ukazuje se uzdravení, zdar a štěstí. V práci přijdou slibné projekty. Budete následovat své poslání. Je zřejmý začátek slibné kariéry. Budete mít jistotu a důvěru v to, co děláte. Přijde inspirace. Bude možnost začátku perspektivní dráhy. Veškerá jednání a obchodní styky budou úspěšné. Ve Vaší komunikaci zavládne harmonie. Budete mít důvěru sami v sebe a tím bude ovlivněna komunikace s ostatními.
Vodnář: Milí vodnáři, pokud. budete v prosinci pociťovat smutek, zármutek, bolest, melancholii, zklamaná očekávání, bolestné poznání, krizi, ztrátu, - zřejmě bude (nebo již bylo) zničeno něco, na čem Vám hodně záleželo. Ale přesto je šance najít východiska ze svízelné situace. V práci jsou možná zklamání, ztráty, ztrátové obchody, náhlá selhání, ztroskotání, rozčarování a zklamání, že něco nevyšlo. Zkoumejte příčiny porážek v sobě. Je možná nedobrá komunikace, prázdnota a nechuť. Dejte si pozor na slepý optimismus a očekávání a podceňování situace. Věnujte se sami sobě. Případné příčiny bloků Vám ráda uzdravím i na dálku..
Ryby: Ještě nějakou dobu bude přetrvávat uvíznutí v nesnázích a to se pak překlopí pomaličku v obchodní úspěch. Bude třeba optimismu, odvahy. Přijde dobrá zpráva, pomoc. Bude třeba pracovat na sebedůvěře. Ráda Vám vyčistím příčiny bloků v důvěře sami k sobě. Pak se budete moci chytře přizpůsobovat, ukážete svoji podnikavost, velkou vnitřní sílu. A přijde radost ze života. Aby se něco změnilo - je třeba změnit sami sebe. Ráda Vám s tím pomohu třeba i na dálku přes fotografii a datum narození. Pak budete mít šance na převzetí důležitých úkolů, které lehce zvládnete. Vše Vám půjde dobře. Bude šance se profesně realizovat.
Beran: Milí beránci v měsíci prosinci se u Vás projeví praktičnost, odvaha, sebedůvěra, vnitřní síla, vytrvalost, jistota, bezpečí. Budete mít smysl pro realitu. Ukážete spolehlivost, přímočarost. Buďte trpěliví, nic neuspěchejte. V práci budete praktičtí a kompetentní ve své činnosti. Budete se těšit z výsledků své práce. Prokážete obchodní šikovnost. Můžete získat i zodpovědnou pozici, dobré obchody, jisté příjmy. Bude třeba důslednosti. Budete mít zdravý smysl pro obchodování a pro vše solidní a trvalé. Budete mít radost z práce a dobrý a zdravý obchodní instinkt projevíte.
Býk: Milí býci měsíc prosinec bude ve znamení stability, rádu, jistoty, zodpovědnosti, přímočarosti, pragmatismu, síly činu. Jen si dejte pozor na případné puntičkářští a panovačnost, zneužívání moci. Prokážete svoji spolehlivost. V práci se ukazuje stabilita, jasné struktury, realizace plánů. Budete mít šance na vedoucí pozici. Ukazuje se disciplína a vytrvalost. Je možná i šance na místo s velkou autoritou a zodpovědností. Záleží jen na Vaší píli. Vaše komunikace bude vážná až autoritativní. Zachovejte si svůj zdravý smysl pro realitu a zodpovědnost. Ponechejte si svoji vlastní zodpovědnost a nepřebírejte ji za druhé. Ukazuje se pevné a stabilní zdraví. :)
Blíženci: Prosinec Vám milí blíženci přináší nutnost rozhodnutí, rozhodování se mezi 2 možnostmi (práce, vztahy, svoboda života a jiné). Ukazuje se srdečné jednání. V práci dojde k uzavírání smluv. Ukazuje se dobrá spolupráce, nová práce - budete-li chtít. Přijdou zakázky či projekty, nové kontakty a obchody. Je možná volba mezi zaměstnáním či podnikáním. Komunikace bude láskyplná a srdečná. Otevřete a poslouchejte své srdce a pocity a dle toho se rozhodujte. Pozor si dejte na případnou polovičatost ve vztazích a na žárlivost. Bude nutné se začít zajímá o podstatu vzniku nemocí z psychosomatického hlediska a věnovat péči nejen fyzickému tělu, ale i duši. Ráda Vám s tím pomohu. Vyčistím příčiny nemoci i na dálku přes fotografii a datum narození.
Rak: Milí raci, měsíc prosinec Vám přináší dobrou náladu, harmonii, pozvání do společnosti. Budete mít šanci potkat novou lásku - budete-li chtít. Ukazuje se naděje, klidná a láskyplná atmosféra. V práci budete mít šanci na dosažení kariéry, jsou možné dobré vztahy na pracovišti, obchodní cesty. Může přijít i nová nabídka práce s přesahováním se či častým cestováním. Dařit se bude zejména v umělecké činnosti a duševní činnosti, je-li Vaší pracovní profesí. To co říkáte a slibujete, také realizujte. Pozor si dejte na snění, kde by zůstalo jen u slov a nekonání. Přemýšlejte o tom, co opravdu cítíte a co chcete a jděte si za tím.
Lev: Tento měsíc spíše odpočívejte milí lvíčci. Věnujte se sami sobě a pečuje o sebe. Dělejte si radost. Tento měsíc Vám přináší zkoušky. Jedná se o možné uvíznutí v nesnázích, ustrnutí na místě. Mohou přijít nepříjemné ale za to nutné změny. Budou to zkoušky trpělivosti. Můžete mít pocit, že se nacházíte ve slepé uličce. Pasivita by Vám mohla přivodit i nemoc. Ukazuje se nedostatečný úspěch a tak zvané přešlapování na místě. Bude nutno změnit myšlení. Pokud bude v práci stagnace, bude třeba změnit práci či podnikání. Bude Vám činit potíže komunikovat, nesrozumitelně budete vyjadřovat své názory. Snažte se v tom najít hlubší význam.
Panna: Milé panny, v prosinci dojde k náhlému vyřešení potíží. Budete mít "aha" zážitek. Ukazuje se rychlé jednání, přijdou informace typu "brzy něco začne..". Záležitosti jsou již v pohybu. Ukazuje se nová perspektiva, dobré zprávy či události se již blíží k Vám. V práci se ukazuje příznivý vývoj, nové obchodní spojení, jsou možné i zahraniční obchody, budete-li chtít. Ukazuje se rychlé jednání. Případné problémy mohou rychle zmizet. Bude šance na uskuteční se Vašich záměrů, pozitivních záměrů. Jsou možné nové obchody a kontakty, povýšení. Podívejte se na svůj život, že není jen samý problém. Pozor na předčasné závěry si dejte.
Váhy: Milé váhy, v měsíci prosinci se mi u Vás ukazuje připoutanost, tvorba hranic, strnulost, lpění na partnerovi, majetku či názorech. Dejte si pozor na manipulace. Bude třeba stabilizovat dosažené. Dejte si pozor na přehnanou potřebu jistot, strach ze změn. Pozor si dejte rovněž na lpění na své pozici či jistotách. Strnulost postojů a názorů Vám může blokovat postup, vývoj vpřed, myšlení Vás může zavést do slepé uličky. Vytvářejte si řád ve své práci či podnikání. Budou nutné změny novým směrem. Přemýšlejte o připoutanosti a lpění ve svém životě, v které oblasti života se Vám to objevuje.
Štír: Prosinec Vám milí štíři přináší výzvu k "boji". Přijdou situace, ve kterých si budete měřit své síly. Dojde k prozkoušení si svých vlastních schopností. Budete mít chuť útočit a překračovat hranice. Budete mít blokovanou energii, jsou možné těžkosti, potíže. Ráda Vám vyčistím jejich příčiny - budete-li chtít. V práci se objeví problém, který bude nutné zvládnout, ale je šance na jeho vyřešení. Jsou možné rozdílné obchodní zájmy. Ukazuje se ctižádostivé angažování se. Budete si vybojovávat "nové území". Pozor si dejte na případné porušení smlouvy. Akceptujte, že máte potíže a ty se snažte řešit. Netvařte se, že neexistují.
Střelec: Vaše práce a činnost dosáhne určitého bodu a vrcholu. Dojde k dosažení určitého cíle. Budete mít radost z práce. Ukazuje se správná volba práce či podnikání, úspěch a radost v práci. V některých případech i kontakt s cizinou. Budete v bodě, kdy si jasně budete uvědomovat, že ve Vašem způsobu komunikace s ostatním něco končí, či musí skončit, Přijměte, že jedna fáze Vašeho života již dosáhla určitého vrcholu a tudíž musí skončit. Přijměte to a otevřete se "novému". Pozor na hektickou podnikavost a povrchnost. Ukazuje se varování před iluzí, že jste navždy u cíle.