Spiritual Response Therapy (SRT) Je terapie pro tělo, duši i ducha, zakladatelem je pan Robert E. Detzler. Jejímu vývoji se věnuje od roku 1985.

SRT je metoda odlišná od většiny používaných způsobů alternativních terapií. Jejím základem je napojení se na Vyšší Já, které představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí. S jejich pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka. Duše má všechny informace o tom, co zažila, uložené v tzv. akašických záznamech. Prostřednictvím Vyššího Já je možné zjistit, které negativní a škodlivé energie a programy si duše s sebou nese a následně je přetransformovat na pozitivum. Duše při tomto procese nabude nové zkušenosti a umožní se její rychlejší rozvoj. Odstraní se blokující energie, které komplikují život. Často o nich na vědomé úrovni ani nevíme. Tyto negativní energie mohou pocházet z tohoto, ale i z minulých, paralelních nebo budoucích životů. Z hlediska duše je čas vnímán jinak. Tím, že se při čistění negativních energií a programů uleví duši, uleví se i fyzickému tělu, které potom může rychleji a efektně regenerovat a úspěšně čelit mnohým nemocem.Práce s Vyšším Já spočívá v používaní kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky a soustavy 40 tabulek, kde je zařazená většina problémů, na které duše při své cestě může narazit. Před každou prací s klientem žádám o povolení na práci .

Konzultace je pro klienta nenáročná a pohodlná, není zapotřebí absolvovat žádné cviky, postoje ani složité manipulace. Vyžaduje se od něho jen vědomá snaha řešit vlastní problémy. Při čištění negativních energií mnozí klienti vnímají různé pocity, například teplo na hrudi, mrazení na zádech ... Tyto projevy však trvají velmi krátce a jsou jen důsledkem zablokovaných energií a emocí, které klient v sobě držel a při čistění dostaly možnost se uvolnit. Během konzultace si klient často uvědomí, proč vznikli mnohé z jeho problémů. Je to motivace k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu na sebe sama. . A to je důležitý předpoklad na to, aby se staré problémy už nevracely.

Výhodou metody SRT je, že práce skrze Vyšší Já je rychlá a mnozí klienti pociťují značnou úlevu. Jedna konzultace metodou SRT trvá přibližně 1 až 2 hodiny. Počet konzultací potřebných k úplnému vyčištění závisí od závažnosti a množství negativních programů a energií. Ve většině případů postačí jedna až dvě konzultace.

Každý člověk je unikátní bytost obdařená svobodnou vůlí. Znamená to, že každý dělá rozhodnutí ve svém živote sám. Když člověk přijme svoje problémy a těžkosti a zvolí si život ve stresu a nemoci nebo se rozhodne jim čelit a pracovat na svém rozvoji, je na každém z nás. Máme právo si vybrat. Pokud se sami rozhodneme řešit svoje problémy a přijmout zodpovědnost za vlastní život, potom může být metoda SRT nápomocná. Odměnou za tuto snahu bude pocit svobody, uvolněnosti a radosti ze života.

Co je možné metodou SRT řešit:

zablokované disharmonické energie, které pocházejí z traumatizujících zážitků, konfliktů a stresových situací
problémy s učením, soustředěním, stresem vůči škole a nebo konkrétnímu předmětu
únavu, nespavost, nedostatek energie, pocit opuštěnosti, nejistoty nebo strachu
stavy úzkosti, fóbie a deprese
zadrhávání způsobené psychickým traumatem
většinu alergií, jako například potravinová alergie, senná rýma, průdušková astma a podobně
dlouhou trvající bolesti, jejich příčinu nemůže klasická medicína objasnit
některé problémy s kůží
noční pomočování
příbuzenské, kolegiální nebo partnerské vztahy, zjištěním a vyčištěním vzájemných blokujících energií, závislostí, přísah
nevyřešené záležitosti a traumatické zkušenosti z minulých životů, které blokují náš rozvoj v současném živote a mnohokrát se podílejí na rozvoji chorob
otestovaní, které živiny, minerály a vitamíny má tělo v nedostatku a z jakých zdrojů je získat
zablokované, uzavřené a disharmonicky pracující čakry
přivtělené duše, duchovní paraziti a další entity
zóny s negativní energií, nacházející se ve vašem bytě a nebo pracovišti
je možné od negativních energií vyčistit rostliny, zvířata předměty
vyčištěním energií zablokovaných na úrovni tělesných orgánů a jejich ovlivnění pozitivními vibracemi je možné v mnohých případech umožnit tělu, aby se samo lepší regenerovalo a tak zlepšit stav mnohých nemocí
neschopnost prožít naplno svůj život a najít si v něm svoje místo


Čím tato metoda není:

náhradou běžné lékařské praxe
lidovým léčitelstvím
léčením pomocí přikládání rukou
šířením náboženství nebo ideologie

"zpracoval L. Ruttkay, www.srt.szm.sk"